Oferta

Wykonujemy:

  • Projekty z branży wodno-melioracyjnej w tym mała retencja lasach, pomosty, zbiorniki i oczka wodne.
  • Operaty wodnoprawne
  • Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
  • Inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze w zakresie faunistycznym, florystycznym i fitosocjologicznym
  • Inwentaryzacje drzew i krzewów
  • Ekspertyzy i opinie przyrodnicze
  • Monitoring lęgów rzadkich ptaków drapieżnych
  • Monitoring ptaków i ssaków